คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

stu h

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ปีการศึกษา

2565-ภาค 2 (19ต.ค.65)

PDF Download

731

ClassSchedule PhD SDA 2 2565 2

 

2565-ภาค 1 (30 มิ.ย.2565)

PDF Download

731

 

2565-ภาค 1

PDF Download

263 ClassSchedule PhD SDA 1 2022

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadPhD DPSD TimeTable S2021

2564-ภาคการศึกษา 2

PDF DownloadTimeTable PhD DPSD 2 2021

2564-ภาคการศึกษา 1

PDF Download

 TimeTable PhD DPSD 1 2021 Page 1 TimeTable PhD DPSD 1 2021 Page 2 

2563-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2020

2563-ภาค 2

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 2 2020

2563-ภาค 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอน

PDF DownloadTimetableChange PhD DPSD 1 2020

2563-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2020

2562-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2019

2562-ภาค 2 เปลี่ยนแปลงตารางสอน

PDF DownloadChangeTabletime PhD DPSD 2 2019

2562-ภาค 2

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 2 2019

2562-ภาค 1 เปลี่ยนตารางเรียนภาค

PDF DownloadChangeTabletime PhD DPSD 1 2019

2562-ภาค 1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน

PDF DownloadChangeTeacher PhD DPSD 1 2019

2562-ภาค 1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน พค8103

PDF DownloadChangeTeache8103r PhD DPSD 1 2019

2562-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2019

2561-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2018

2561-ภาค 2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำวิชา พค9901

PDF DownloadChange Teacher PhD DPSD 9901 2 2018

2561-ภาค 2 เปลี่ยนแปลงตารางสอน วิชา พค9901

PDF DownloadChange Timetable PhD 9901 2 2018

2561-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2018

2560-ภาค 2

PDF DownloadTimeTable PhD DPSD 2 2017

2560-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2018

2560-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2018

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปีการศึกษา

2565-ภาค 1

PDF DownloadPhD PSD TimeTable S 2021

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadPhD PSD TimeTable S 2021

2564-ภาค 2