stu h

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ปีการศึกษา

2566-ภาค 1

PDF Download

2565-ภาคฤดูร้อน

PDF Download

2565-ภาค 2

PDF Download

2565-ภาค 1

วิชาหลัก ป.เอก รุ่น 13

PDF Download

วิชาเลือก ป.เอก รุ่น 12

PDF Download

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadPhD DPSD TimeTable S2021

2564-ภาคการศึกษา 2

PDF DownloadTimeTable PhD DPSD 2 2021

2564-ภาคการศึกษา 1

PDF Download

 TimeTable PhD DPSD 1 2021 Page 1 TimeTable PhD DPSD 1 2021 Page 2 

2563-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2020

2563-ภาค 2

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 2 2020

2563-ภาค 1 ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอน

PDF DownloadTimetableChange PhD DPSD 1 2020

2563-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2020

2562-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2019

2562-ภาค 2 เปลี่ยนแปลงตารางสอน

PDF DownloadChangeTabletime PhD DPSD 2 2019

2562-ภาค 2

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 2 2019

2562-ภาค 1 เปลี่ยนตารางเรียนภาค

PDF DownloadChangeTabletime PhD DPSD 1 2019

2562-ภาค 1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน

PDF DownloadChangeTeacher PhD DPSD 1 2019

2562-ภาค 1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน พค8103

PDF DownloadChangeTeache8103r PhD DPSD 1 2019

2562-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2019

2561-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2018

2561-ภาค 2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำวิชา พค9901

PDF DownloadChange Teacher PhD DPSD 9901 2 2018

2561-ภาค 2 เปลี่ยนแปลงตารางสอน วิชา พค9901

PDF DownloadChange Timetable PhD 9901 2 2018

2561-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2018

2560-ภาค 2

PDF DownloadTimeTable PhD DPSD 2 2017

2560-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadTimetable PhD DPSD S2018

2560-ภาค 1

PDF DownloadTimetable PhD DPSD 1 2018

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (English Program)

ปีการศึกษา

...

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปีการศึกษา

2566-ภาค 1

PDF Download

2565-ภาค 2

PDF Download

2565-ภาค 1

PDF DownloadPhD PSD TimeTable S 2021

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadPhD PSD TimeTable S 2021

2564-ภาค 2