คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2565 16 พฤศจิกายน 2565 82
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 16 พฤศจิกายน 2565 95
ประกาศ กำหนดตารางสอน สำหรับ ป.เอก พค. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 20 ตุลาคม 2565 137
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2565 19 ตุลาคม 2565 120
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 3/2565 19 ตุลาคม 2565 173
Annoucement Application for Admission Ph.D. in SDA (English Program) Class 1, Academic Year 2023 30 กันยายน 2565 135
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1/2566 30 กันยายน 2565 516
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566 30 กันยายน 2565 220
ประกาศ ผลการสอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2565 29 กันยายน 2565 149
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 22 สิงหาคม 2565 212
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2565 18 สิงหาคม 2565 275
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2/2565 18 สิงหาคม 2565 297
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะ พค. 17 สิงหาคม 2565 292
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 02 สิงหาคม 2565 438
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 5 กรณีปกติและกรณีทุนฯ ครั้งที่ 2/2565 19 กรกฎาคม 2565 337

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่