คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม และ ยะลา ครั้งที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 68
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565 08 เมษายน 2565 110
ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 29 มีนาคม 2565 158
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1/2565 09 มีนาคม 2565 278
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2565 09 มีนาคม 2565 198
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1/2565 04 มีนาคม 2565 136
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรแบบ 2 (2.1) ครั้งที่ 1/2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 182
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 23 กุมภาพันธ์ 2565 154
ประกาศคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2565 93
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก กย แบบ (2.1) ครั้งที่ 1/2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 97
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร กย กรณีปกติ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 112
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1/2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 97
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 112
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาครั้งที่ 1/2565 31 มกราคม 2565 185
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา (รุ่น26) ครั้งที่ 2/2564 17 ธันวาคม 2564 247

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่