โครงการ / กิจกรรมประจำปี

ขอเชิญนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งการกุศล"ขอเชิญนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งการกุศล"

ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2566

ณ Blue O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด รัชดา

VDO สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

คุณทวีป บุตรโพธิ์คุณทวีป บุตรโพธิ์

[ตำแหน่ง รองอธิปดีกรมพัฒนาชุมชน]

พลตำรวจตรีสมพงษ์  ชิงดวงพล

[ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล]

คุณนิศากร นครเก่าคุณนิศากร นครเก่า

[ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ

[ตำแหน่ง ประฐานหลักสูตรสังคมศึกษา ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]

คุณสรสิชา ศรีนวลคุณสรสิชา ศรีนวล

[ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล(ด้านโครงการ) สำนักงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการและประสานการพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]