stu h

ตารางสอน ปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม


ศูนย์กรุงเทพฯ 
ภาคปกติ

รุ่น 71 ภาค 1/2566

MA SDA N71 1 2023

รุ่น 69 ภาค 1/2564

MA SDA N69 1 2021

รุ่น 68 ภาค 1/2564

MA SDA N69 1 2021

ภาคพิเศษ

รุ่น 33 ปีการศึกษา 2566

 

PDF Download

 

รุ่น 31

 

MA SDA N69 1 2021

 

รุ่น 30

 

MA SDA N69 1 2021

 

รุ่น 27 ภาคฤดูร้อน/2564

 

548 ClassSchedule MA BKK27 Summer 2021

 

ศูนย์ยะลา
ภาคพิเศษ

รุ่น 27 ภาค 2/2566 และภาคฤดูร้อน

 

 

 

รุ่น 27 ภาค 1/2566

 

Timetable Yala g27 1 66

 

รุ่น 26 ภาค 1/2565

 

nida yala 26 1 2022

 

 

 

รุ่น 25 ภาค 1/2565

 

 

Timetable Generation 25 1 2565

 

รุ่น 24 ภาค 1/2564

PDF Download

Table MA SDA Yala24

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่น 6 ปีการศึกษา 2566

PDF Download

รุ่น 5 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

Timetable MA PSD G5 2022 Page 1 Timetable MA PSD G5 2022 Page 2

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

Timetable MA PSD G4 2022 Page 1 Timetable MA PSD G4 2022 Page 2