คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566 (2)

pdf ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่