คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 3/2565

news intro New

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 3/2565

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่