คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดรายชื่ออาจารย์ผู้บรรยายและเปิดกลุ่มรายวิชา พค 9000 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 30 ประจำภาค 2/2564

news intro New

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดรายชื่ออาจารย์ผู้บรรยายและเปิดกลุ่มรายวิชา พค 9000 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 30 ประจำภาค 2/2564

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่