คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 5 กรณีปกติและกรณีทุนฯ ครั้งที่ 2/2565

news intro New

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 5 กรณีปกติและกรณีทุนฯ ครั้งที่ 2/2565

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่