คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

news intro New

ประกาศผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่