คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม.

ติดต่อ

 • คุณบุษกร อนันทสุข (ผู้ประสานงานหลักสูตร)
  Mrs.Budsakorn Anantasuk (M.A.Program Coordinator for Bangkok)
  Tel: 02-727-3126,087-014-5895
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook: GSSED fanpage
  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

 • ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท พค.ภาคพิเศษ กทม.)
  Asst.Prof.Dr.Li Renliang (M.A. Program Director for Bangkok)
  Tel: 02-727-3109
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่