คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ

ติดต่อ

 • คุณบุษกร อนันทสุข(ผู้ประสานงานหลักสูตร)

  Mrs.Budsakorn Anantasuk (M.A.Program Coordinator for Bangkok)

  Tel: 02-727-3126,087-014-5895

  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: GSSED

  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า


 • ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม.)

  Asst.Prof.Dr.Li  Renliang, (M.A.Program Director for Bangkok)

  Tel: 02-727-3091

  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่