คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

 • คุณปทุมวดี โลศิริ (ผู้ประสานงานหลักสูตร)
  Mrs.Patumvadee Losiri (Ph.D.Program Coordinator)
  Tel: 02-727-3101, 095-251-0099
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Facebook: GSSED fanpage
  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

 • ผศ.ดร. จเร สิงหโกวินท์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก)
  Asst.Prof.Dr. Jaray Singhakowinta, Ph.D. (Ph.D. Program Director)
  Tel: 02-727-3507
  E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่