คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ติดต่อ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3099, 02-727-3098, 02-727-3096
โทรสาร 02-377-6764

 

สามารถเดินทางมานิด้าได้หลายเส้นทาง
เดินทางโดยรถส่วนตัว

  1. มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
  2. มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
  3. มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

 

เดินทางโดยรถประจำทาง

  • รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519
  • รถเมโทรบัส หมายเลข ปอ.พ.3
  • รถมินิบัส หมายเลข 27

 

เดินทางโดยเรือ
คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

หลักสูตรปริญญาโท

เจ้าหน้าที่ภาคปกติ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น.    
คุณบุษกร  อนันทสุข   โทรศัพท์: 0-2727-3126, 0-2727-3099
โทรสาร: 02-375-0941

 

เจ้าหน้าที่ภาคปกติ สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น
คุณปทุมวดี  โลศิริ โทรศัพท์: 02-727-3095,095-251-0099
โทรสาร: 02-375-0941

 

เจ้าหน้าที่ภาคพิเศษ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม
วันศุกร์ - วันอังคาร  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( หยุด วันพุธ และ วันพฤหัสบดี )
คุณบุษกร  อนันทสุข   โทรศัพท์: 0-2727-3576
โทรสาร: 02-375-0941

 

หลักสูตรปริญญาเอก

วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
คุณปทุมวดี  โลศิริ โทรศัพท์: 02-727-3095,095-251-0099
โทรสาร: 02-375-0941

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่