ab h

141287 0

          คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะฯ และเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

 

ภาพกิจกรรม