ab h

Orientation YALA 1

          ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผอ.หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา พร้อมศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

 

ภาพกิจกรรม