คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณทองพูล บัวศรี ศิษย์เก่าพัฒนาสังคมฯนิด้า ได้รับรางวัล "สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566"

 

 

คุณทองพูล บัวศรี ศิษย์เก่าพัฒนาสังคมฯนิด้า ได้รับรางวัล "สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566"

 

 

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่