คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม ศิษย์เก่าปริญญาเอก พค. ได้รับรางวัล "ต้นแบบพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์วิถีพุทธ"

 con monk 1

ขอแสดงความยินดี กับ พระครูสุจิณกัลยาณธรรม วัดศรีมูลเมือง จังหวัดเชียงราย (นักศึกษาเก่า ป.เอก พค. รุ่นที่ 6)
ในโอกาสได้รับรางวัล "ต้นแบบพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์วิถีพุทธ"
จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

วันพุธที่ 21 ก.ย.65 เวลา 8.30-12.30น.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่