คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.อาแว มะแส ให้สัมภาษณ์เรื่องสาขาพัฒนาสังคมมีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร? ในรายการ รายการ รายการเปิดโลกมุสลิม

20210629

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่