คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า ศูนย์ยะลา ร่วมบรรเทาสถานการณ์ COVID-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

20210625

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่