คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิเคราะห์การปรับโครงสรัางพรรคพลังประชารัฐ - การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในรายการ เสาร์เสวนา l ThinkingRadio FM96.

20210623

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่