Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

 Nirut 1

 

คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ
ขอแสดงความยินดี กับ นายนิรุตต์ คำลำ
(นักศึกษาเก่า ป.โท พค.ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 28)


ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 มี.ค.65