Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

 Apichat 2

 

คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์
ผู้กำกับการ (สอบสวนฯ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
(นักศึกษาเก่า ป.เอก พค. รุ่น 1)
.
ในโอกาสได้รับรางวัล ILEA day awards 2023 จาก ILEA Global program,Department of State ณ Washington DC
ประเภท "เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาคที่โดดเด่น"
พร้อมศึกษาดูงาน FBI,DEA และ TSA ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.66
เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 แห่งทั่วโลก โดย พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์ ได้รับการคัดเลือกจาก International Law Enforcement Academy Bangkok (ILEA Bangkok)
จากการสางเรื่องราวความสำเร็จในการทำงานให้เข้าแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา ร่วมกับศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อีก3คน ซึ่งมีตัวแทนผู้บังคับใช้กฎหมายถูกคัดเลือกเข้าแข่งขันทั้งหมด 45นายทั่วโลก
ณ วันที่ 24 เม.ย.66