คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

ติดต่อ

 • คุณจินตนาพร วิชัยดิษฐ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตร)
  Mrs.Chintanaporn Wichaidit (Ph.D.Program Coordinator)
  Tel: 02-727-3101
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook: GSSED fanpage
  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

 • รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก)
  Assoc.Prof.Duchduen Bhanthumnavin, Ph.D. (Ph.D. Program Director)
  Tel: 02-727-3109
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAQ

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่