คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

ac h

cover issue 22 2

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บทบรรณาธิการ Editorial / สารบัญ Content

Editorial/Content
Patcharinruja Jantaronanont

บทความวิจัย Research Article

Potentiality Development of Tourism Social Enterprises in Thailand
Wimonmarn Sawasdee, Awae Masae
1-22

 

Strategy to Drive of Eastern Special Economic Zone Policy: A New Path of Capitalist Industrial Development in Thailand
Chaiyon Praditsin, Chuwong Ubali, Atsawin Kaewpithak
23-38

 

Mittakam: the Development and Negotiation of Space
Sarita Mayukchot, Thiraphon Thongpanya, Thanaradee khamya
39-56

 

Container School: Opportunity and Social Justice for Marginal Migrant Children in T.T.S. Engineering (2004) Co., Ltd.’s Construction Site Camps
Suwimol Utarmat, Oranutda Chinnasri, Chalita Bundhuwong
57-72

 

Factors that Determine Access to Education among Migrant Children
Kanya Apipormchaisakul, Chalermpol Chamchan
73-90

 

Social Capital and Economic Strength of Chinatown Community
Orawan Saewang
91-105

 

Civil Society Organization Management Influencing to The Effectiveness for Strongness of Families
Narawadee Inthawong
106-125

 

Trust and the Success of Food Processing Clusters: A Case study of Tha Sud Subdistrict Chiang Rai Province
Chongpet Janla
126-146

 

The Self-Identity Construction of Female Housekeepers: A Case study of a Housekeeper at the University in Surat Thani Province.
Kanokkul Phetuthai
147-161

 

The Selection Criteria of Suitable Locations for Waste Sub-transfer Station Establishment Using the Analytical Hierarchy Process (AHP)
Sasamon Monthalay, Karika Kunta
162-177

 

ผู้ติดต่อประสานงาน (ส่งบทความวารสารพัฒนาสังคม)
คุณธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 02-727-3105, 080-296-9635

ผลงานวิชาการและวารสาร

บทสรุปเชิงวิเคราะห์งานวิจัย

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระปริญญาโท

ประชุมวิชาการ