คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 7525 Views

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เสนอมุมมองผ่านศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ในด้านปัญหาฝุ่น PM2.5
ที่ประเทศไทยเผชิญมากว่า 3 ปี


       ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้นำเสนอมุมมองผ่านศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ในด้านปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ประเทศไทยเผชิญมากว่า 3 ปี ซึ่งได้สร้างให้เกิดทั้งความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน และนี่เป็นสิ่งที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญและเร่งแก้ไข

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่