คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11384 Views

 

วิเคราะห์ศึกชิงผู้ว่ากทม. เดือดขนาดไหน?

: NATION TV22  (26/01/2021)

 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ร่วมพูดคุยประเด็น วิเคราะห์ศึกชิงผู้ว่ากทม. เดือดขนาดไหน

 

Credit : Youtube Channel : NATION TV 22

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่