คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 9360 Views

 

Tackling PM 2.5: Technology and Case Studies

: Thailand Today2021 EP.40 (17/12/2020)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษก ศกพ.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พูดคุยในรายการ Thailand Today2021 EP40 ประเด็นการแก้ไขปัญหา PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีและกรณีศึกษา

 

Credit : Youtube Channel (NBT WORLD

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่