คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 8764 Views

 

จับตาเกมการเมืองปมแก้รัฐธรรมนูญ: 25/09/2020 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประธานคณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.)
 
ร่วมสนทนาประเด็น
- วิเคราะห์เกมการเมืองหลังเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาเลื่อนลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประเมินพลังการเคลื่อนไหวนอกสภาฯ
ผู้ร่วมรายการ :
- รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
- พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค : ประธาน กมธ.วิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ สภาผู้แทนราษฎร
- รศ.ตระกูล มีชัย : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ:
- สุทธิชัย หยุ่น
 
Credit : Thai PBS Youtube Channel

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่