คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11539 Views

พระครูสมศักดิ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น11 แจกจ่ายอาหารฯ: 20/04/2020

 

พระครูสมศักดิ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 11 ร่วมกับ พระครูวรพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดพุทธภูมิ

พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา ได้นำอาหารกล่อง จำนวน 350 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ลงพื้นที่บริเวณชุมชนสะเตงนอก ชุมชนหลังวัดใหม่ ชุมชนตลาดเก่า

แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 

 

Cr.ภาพและข้อมูลจาก คุณโสภา จูลิ่ม เจ้าหน้าที่ดูแลสำนักงาน ศูนย์ฯ จ.ยะลา

 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่