คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11220 Views

  

แฟลชม็อบ...สิ่งที่ไม่อยากทนของนักศึกษา : 

มองโลกมองธรรม 8/03/2020 (บุญนิยม ทีวี Channel)

 

พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
 
Credit : Youtube Channel ช่อง บุญนิยม ทีวี

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่