คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11193 Views

  

ม็อบนักศึกษา ถูกปิดกั้นเสรีภาพ ประชาธิปไตยมีปัญหา มองคิดเองไม่มีใครบงการ : 

เจาะประเด็น 2/03/2020 (์ช่อง 8 Live)

 

พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
 
Credit : Facebook Fanpage ช่อง 8 Live

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่