คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11083 Views

 

คุณกฤดิกมล เกิดโต ศิษย์เก่า พค.กทม. รุ่นที่ 27

 

บอกความประทับใจที่มีต่อ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

 

Credit: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า Youtube Channel

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่