คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11721 Views

 

" โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2020"​:

CCCL Film Festival 2020 (4/02/2020)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับเกียรติเชิญร่วมถ่ายทำ VTR Campaign ของ
เทศกาลหนังสั้น CCCL Film Festival 2020 หัวข้อ " โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2020"
เพื่อเชิญชวนผู้สนใจ ส่งหนังสั้นบอกเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดชีวิตที่เปลี่ยนไป และมีผลกระทบอย่างไรเมื่อตกอยู่ในภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ

 

Credit : Facebook Fanpage: CCCL Film Festival 2020

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่