คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 10856 Views

 

Mr.Yu  Lei l Coronavirus's Protection l

 

Mr.Yu Lei  หรือ น้องอิสระ ?(•‾ ⌣‾•)
นักศึกษาชาวจีน สาขาวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยการศึกษาภาษาต่างประเทศซีอาน

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ภาษาและวัฒนธรรมไทย"
ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - เมษายน 2563 กับ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า
*จะมาแนะนำวิธีการป้องกัน Coronavirus และการปฏิบัติตนให้พ้นจากไวรัสนี้

Credit: Youtube Channel คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่