คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 (18 ก.ค.2558)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ : การบริหารการพัฒนาสังคม 2558

 

National Conference 2015

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนา

ทางสังคม ระดับชาติ ประจำปี 2558

 

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (กรุงเทพฯ)

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (ยะลา)

 

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่