คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตารางสอบปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ศูนย์กรุงเทพฯ
ภาคปกติ

...

ภาคพิเศษ

...

ศูนย์ยะลา ภาคพิเศษ

รุ่น 25 ภาค 1/2564

PDF Download

Exam MA SDA Yala25 1 2021

รุ่น 25 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน

PDF Download

Exam MA SDA Yala25 2 s 2021

รุ่น 24 ภาค 1/2564

PDF Download

Exam MA SDA Yala24 1 2021

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

...

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่