คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตารางสอนปริญญาโท

ตารางสอน ปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม


ศูนย์กรุงเทพฯ 
ภาคปกติ

รุ่น 69 ภาค 1/2564

MA SDA N69 1 2021

รุ่น 68 ภาค 1/2564

MA SDA N69 1 2021

ภาคพิเศษ

รุ่น 31

MA SDA N69 1 2021

รุ่น 30

MA SDA N69 1 2021

ศูนย์ยะลา
ภาคพิเศษ

รุ่น 25 ภาค 1/2564

PDF DownloadMA SDA N69 1 2021

รุ่น 25 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน

PDF Download

Table MA SDA Yala25 2 s

รุ่น 24 ภาค 1/2564

PDF Download

Table MA SDA Yala24

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

....

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่