คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 220
ประกาศ การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 344
ประกาศ ผลสอบ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 137
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่น 5 ครั้ง 1/2557 165
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 24 ครั้งที่ 2/2557 104
ประกาศ การรับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 123
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 203
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2557 317
ประกาศ ผลการคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 19 ครั้งที่ 1/2557 125
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 169
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ภาคฤดูร้อน จส.กทม ปีการศึกษา 2556 372
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ภาคฤดูร้อน จส.ระยอง ปีการศึกษา 2556 178
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 114
ประกาศ การสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 182
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 24 ครั้งที่ 1/2557 151

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่