คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2557 110
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2558 68
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 รุ่น 6 ครั้งที่ 2/2558 55
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 71
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2557 73
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2558 102
ประกาศ ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือก ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 25 ครั้งที่ 1/2558 65
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 3/2557 96
กำหนดการ งานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า ปี 2558 218
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2557 266
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 96
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 305
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2558 57
ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 59
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 84