คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 244
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่1 ครั้งที่ 1/2560 208
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 206
ประกาศ สอบราคาซื้อไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟ จำนวน 2 ชุด 258
การเปิดบริการสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 191
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 21 ครั้งที่ 2/2559 217
โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมนักศีกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม 2558 224
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2559 297
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 (ฉบับแก้ไข) 236
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า 116
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 201
ประกาศ ผลการตัดสินโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 325
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดเรียงความ (รอบแรก) และกำหนดการนำเสนอ ปีการศึกษา 2559 267
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 2/2559 228
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุน ครั้งที่ 3/2559 188

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่