คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แนวการปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา และแนวปฏิบัติในการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

news intro1 new

แนวการปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษาและแนวปฏิบัติในการจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

PhD Thesis2021 gssed Page 1PhD Thesis2021 gssed Page 2

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่