คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 26 ) ครั้งที่ 2/2564

news intro1 new

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 26 ) ครั้งที่ 2/2564

Name List of Interview Examination Candidates for MA in SDA SP YALA G26 2 2021

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่