คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2564

news intro New

ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2564

Qualifying Examination Admission for PhD DPSD 3 2021

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่