คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

news intro New

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่