คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์)

news intro New

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์)

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่