คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

news intro New

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 

(ใบสมัครงาน)

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่