คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 3 กรณีปกติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 3 กรณีปกติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่