คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2562

news intro1

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2562

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่