คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (กรณีทุนประเภทที่ 1,2,3) ครั้งที่ 2/2562

news intro1

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (กรณีทุนประเภทที่ 1,2,3) ครั้งที่ 2/2562

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่